Noen referanser

Vi har gjort arbeid for de fleste bransjer med ulike optimaliseringsprosjekter.  Ta kontakt med daglig leder Trond Iversen om du vil ha flere referanser eller har spørsmål om din bransje.   

Kondomeriet har i over 30 år sørget for å gi nordmenn et mer lekent sexliv og er stolte av å være Norges største leverandør av sexleketøy på nett. Med 10 butikker spredt over hele landet, samt vår store nettbutikk, er vi det naturlige førstevalget.

Kondomeriet har hatt en fantastisk vekst de siste årene. Spesielt nettsalget har økt mye og med Covid-19 nå i 2020 fikk vi en økning over all forventning.

Ingenting er bedre enn at kundene vil har det vi selger og flere får opp øynene for bruk av sexleketøy, men rask vekst gir også utfordringer.

Varene skal inn til lager, pakkes, plukkes og sendes til kunde til avtalte tider. Her er gode partnere på logistikk og lager helt nødvendig.

Vi som driver Kondomeriet er opptatt av at vi har fokus på vår kjernevirksomhet. Vi skal gjøre sexleketøy tilgjengelig til det Norske folk på en enkel og trygg måte. Vår tid går med til å finne de beste leketøyene fra seriøse leverandører, markedsføre og selge disse via våre 10 butikker.
I dagens marked er det høye krav til både leveringstid og fraktpriser ut til kunden. I den forbindelse har vi konkurranseutsatt avtalen med vår 3PL logistikkpartner.

Vår kompetanse og oversikt over dette markedet er begrenset og arbeidet med å få god nok oversikt til å ta det beste valget for fremtiden måtte settes bort. Vi har benyttet oss av rådgivere med denne kompetansen tidligere med god effekt, så at valget falt på selskapet Opti Log AS var helt naturlig. De setter seg godt inn i vårt behov og planer for fremtiden og bruker informasjonen riktig i valg av fremtidig logistikkpartner, samtidig som de holder oss oppdatert og sparrer gjennom hele prosessen og forstår vårt behov for informasjon underveis.

Vi har også denne gangen fått et godt økonomisk resultat med en optimalisert kontrakt for de neste årene med tydelige krav og forventninger til kapasitet og servicenivå knyttet til våre planer for vekst i årene fremover.

Bente Helstad

Daglig leder, Kondomeriet

TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell og finnes på over 120 steder i Norden – og med 46 butikker i hele Norge.  Hovedkontoret til TOOLS AS ligger like utenfor Oslo.

Som leverandør av kvalitetsvarer, er logistikkfunksjonen vår forlengede arm ut til markedet. 

Vår tidligere logistikkmodell, der hver butikk fungerte som et satelittlager, var ressurskrevende og lite egnet for fremtidig konkurransesituasjon. Vi besluttet derfor å sentralisere lagerdriften og strømlinje vareflyten. Samtidig ble det besluttet å slå Tools sammen med Swedol/Univern. Dette medførte betydelig med arbeidsoppgaver og mange muligheter. Vi innså derfor at vi måtte ha hjelp for å få gjennomført endringene så raskt som mulig og få ut best mulig effekter.

 Opti Log har blitt vår partner og bistått oss i konkurranseutsetting av hele vår transportløsning som også nødvendigvis måtte endres betydelig. Uten deres hjelp og innsikt i transportmarkedet hadde det vært umulig å få til så mye på så kort tid. 

Dette har også medført betydelig bedret lønnsomhet og bedre kontroll. I tillegg har de blitt vår samarbeidspartner som frigjør oss for ressurser og sørger for at endringene blir som planlagt og at ytterligere optimalisering gjennomføres der det er mulig. 

 Hele denne omleggingen fant sted midt under Corona pandemien, og bistanden fra Opti Log har vært fremragende. Prosessen gikk over all forventing, og vi er meget fornøyd med samarbeidet med Opti Log.

Stig Gustavsen

Logistikkdirektør, Tools

Euro Sko er Nordens største skokjede med over 355 butikker hvorav 277 i Norge. Kjeden ble etablert i 1983 og eies og driftes av selvstendige skoforhandlere. Hovedkontoret er i Moss.

Med de endringene som skjer innen varehandel er det viktig for oss å ha de beste logistikkløsningene og avtalene for å være ledende innen vår bransje forteller Torgeir Gulbrandsen.

For å sørge for dette har Euro Sko god erfaring med bruk av ekstern og nøytral kompetanse når vi skal foreta en gjennomgang. 

Valget falt på Opti Log fordi vi kjente deres spisskompetanse og lange erfaring fra tidligere.

Resultatet er imponerende, og prosessen har vært drevet godt og tydelig. Vi hadde også ønske om kompetanseoverføring fra prosessen og dialogen og kjemien med Opti Log og deres ansatte har vært meget god. Deres dype innsikt i markedet og fokus på optimaliseringsprosesser der det er mulig har gitt oss en ny transportløsning vi har stor tro på og hvor våre ønsker og behov har blitt hørt.

Torgeir Gulbrandsen

Administrerende direktør, Eurosko

Enor er hovedkontoret i Culinakjeden som er en av Norges ledende leverandører av utstyr til det profesjonelle storkjøkken. Over 7 000 produkter er lagerført på sentrallageret på Vøyenenga i Bærum og distribusjonen foregår herfra. 

Vi ønsket å få gjennomgått og reforhandlet alle våre transportavtaler på inn og utgående transport for å sikre oss at vi har de beste løsningene og konkurransedyktige avtaler for fremtiden. Fra tidligere visste vi hvor ressurskrevende dette er og hvor vanskelig det er å gjøre gode sammenlikninger så vi ønsket å sette bort denne jobben til en profesjonell og nøytral aktør. Samtidig ønsket vi en partner som følger opp og kvalitetssikrer kostnadene og sørger for at vi til enhver tid har de best mulige løsningene.

Vi kjente menneskene i Opti Log fra tidligere og valgte de på bakgrunn av deres lange erfaring og dype innsikt i markedet. 

Prosessen gikk smertefritt med lite ressursbruk fra vår side og beslutningen endte med en kombinasjon av nye avtaler med eksisterende transportører, men også nye transportører.

Resultatet har overgått våre forventninger og vi kan trygt anbefale Opti Log. 

Arnt Kortgaard

Administrerende direktør, Enor i Culina-kjeden

«Haugen-gruppen är ett av Skandinaviens starkaste dagligvarubolag som marknadsför och säljer egna och internationellt välkända och starka varumärken»

Med en hektisk vardag där transporterna utgör en stor del av logistikkostnaderna önskade vi att finna en partner som har rätt kompetens och fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris.

Vi hade behov av en neutral specialist som gjorde att vi kunde frigöra resurser och hjälpa oss med komplexa transportupphandlingar. Vi önskade samtidigt en samarbetspartner och logistikutvecklare igenom hela kontraktstiden för att säkra upp att vi har en optimal logistik i takt med våra ändrade behov.

Efter första mötet med Opti Log förstod vi att de hade kompetensen, erfarenheten och nätverket vi sökte och ville vara en bra match för våra behov.

Vår erfarenhet så långt är mycket bra. De nya transportlösningarna har gett stora kostnadsreduktioner, men också flexibilitet och miljöbesparingar. Vi har nu fått båda intermodala och kort-sjö lösningar som ankommer Norrköpings hamn nära vårt lager i tillägg till våra biltransporter. Vi har fått en bra partner som följer upp med kostnadskontroll och rådgivning så vi kan förbättra vår logistik i takt med vår växt.

Anna Palmerius

Head of Supply Chain Sweden, Haugen-Gruppen

«Polaris Distribusjon Midt-Norge AS er et distribusjonsselskap i Polaris Media ASA som er en del av det det nasjonale nettverket helthjem.»

Vi har hatt en kraftig vekst i distribusjon av pakker de siste årene, noe vi beregner vil tilta de neste årene. Dette stiller vår organisasjon overfor store utfordringer, ikke minst med hensyn til maksimal utnyttelse av våre lokaliteter, og effektive håndteringsprosesser gjennom hele logistikk kjeden sier økonomisjef og leder for forretningsutvikling i PDMN Gine Mari Fallan og legger til:

Vi definerte derfor et prosjekt hvor vi ønsket å designe og innrede vårt nåværende HUB/Terminalområde så effektivt som mulig for størst mulig håndteringskapasitet sett i forhold til nåværende og forventede fremtidige pakkevolumer. I tillegg ønsket vi å definere når kapasiteten eventuelt «sprenges» i forhold til vekstprognosene slik at vi kunne planlegge eventuell flytting inn i nye lokaler i god tid og hva slags design og kapasiteter vi da må ha.

Da arbeidspresset på vår organisasjon allerede er høyt i forbindelse med veksten bestemte vi oss for å søke bistand hos en frittstående nøytral rådgiver og vårt valg falt på Opti Log AS.

Vi hadde et meget godt samarbeide gjennom prosjektet, som også ble gjennomført innenfor avtalt tidsramme og budsjett, og som har gitt oss god innsikt for videre planlegging fremover.

Gine Fallan

Økonomisjef og leder for forretningsutvikling, Polaris Distribusjon Midt-Norge AS