Supply chain

Markedet og supply chain er i forandring. Hold konkurransekraften oppe.

Endring i kundeatferd krever tiltak hos logistikkbedrifter

Alle bedrifter opplever endringen i kundeatferd. Økning i netthandelen, grenser som viskes ut, prispress, og butikkdøden er en ting. Større fokus på miljø er en annen. Ny teknologi og nye kundegrupper som er mindre lojale krever endrede varestrømmer og krav til differensierte fremføringsløsninger for å tilfredsstille de ulike kundegruppene.

Dette medfører at mange bedrifter har et logistikksystem med transportløsninger som ikke er konkurransedyktig i fremtiden.

I tillegg har Norge en av Europas høyeste kostnader innen transport og logistikk og ofte er kostnaden den nest høyeste etter lønninger hos norske bedrifter.

Dette krever tiltak og er kjernevirksomhet for Opti Log.

Våre tjenester

Analyse av logistikkjeden

Vi leter etter muligheter for vesentlig besparelser i eksisterende avtaler.

Optimalisering av logistikkjeden

Vi reforhandler og tilrettelegger for en bedre utnyttelse av ressurser.

Logistikkrådgivning

Kompetanse og erfaring som tar din logistikk til et nytt nivå.