Euro Sko er Nordens største skokjede med over 320 butikker hvorav 250 i Norge. Kjeden ble etablert i 1983 og eies og driftes av selvstendige skoforhandlere. Hovedkontoret er i Moss.

 

Eurosko benyttet Opti Log igjen på logistikkrådgivning.

Eurosko kom først til Opti Log for å få konkurranseutsatt sin transportløsning. Etter et vellykket prosjekt har vi nå også hjulpet de med å konkurranseutsette sin 3PL løsning.

“Vi er veldig opptatt av å ha fornøyde kunder som kommer igjen når de trenger ekstern bistand på rådgivning innen transport og logistikk”, sier daglig leder Trond Iversen i Opti Log.

“Og selvsagt er vi ekstra fornøyd når Eurosko, som er Nordens største skokjede nå har benyttet oss på nytt igjen.”

Første gang: Ny transportløsning

Med de endringene som skjer innen varehandel er det viktig for oss å ha de beste logistikkløsningene og avtalene for å være ledende innen vår bransje forteller Torgeir Gulbrandsen.

For å sørge for dette har Eurosko god erfaring med bruk av ekstern og nøytral kompetanse når vi skal foreta en gjennomgang.

Valget falt på Opti Log fordi vi kjente deres spisskompetanse og lange erfaring fra tidligere.

Resultatet er imponerende, og prosessen har vært drevet godt og tydelig. Vi hadde også ønske om kompetanseoverføring fra prosessen og dialogen og kjemien med Opti Log og deres ansatte har vært meget god. Deres dype innsikt i markedet og fokus på optimaliseringsprosesser der det er mulig har gitt oss en ny transportløsning vi har stor tro på og hvor våre ønsker og behov har blitt hørt.

Andre gang: 3pl løsning

Adm.dir. Torgeir Gulbrandsen i Eurosko forteller at markedssituasjonen er under endring og skal de kunne fortsette å være markedsleder er de avhengig av å ha de beste løsningene både innen logistikk og på andre områder.

Mye har skjedd i logistikkmarkedet siden vi sist valgte leverandør. 3PL markedet har endret seg kraftig gjennom de siste årene med flere nybygde store lagre, nye tilkomne aktører som satser stort, øket grad av automatisering i prosessene osv. Når vi denne gangen skulle vurdere vår kontrakt på lager/3PL tjenester for de neste årene innså vi igjen at dette er et fagfelt som krever mye tid og ressurser å ha god innsikt i, noe vi hverken har, eller skal ha kjernekompetanse på. Siden vi har hatt god erfaring med å benytte de nøytrale rådgiverne i Opti Log på slike tjenester tidligere ble det etter nøye vurdering besluttet å inngå avtale med de igjen.

Vurderingen denne gang omfattet både en vurdering av geografisk plassering av vårt fremtidige lager, samt en vurdering av mulige leverandører, tidligere kjente og nye. Ikke minst ble det i prosjektet lagt vekt på leverandørenes strategi for fremtiden og deres vilje og evne til å kunne tilpasse seg vår nåværende og fremtidige ordrestruktur, samt fleksibilitet i forhold til fremtidige krav til hyppigere og tidsriktige leveranser.

Det var også interessant å se i hvilken grad den økende automatiseringen av lagerprosesser hos 3PL aktørene eventuelt ville slå ut positivt for oss i forhold til kvalitet og kostnad.
Et godt gjennomført prosjekt gjør at vi nå føler oss trygge på at vi har en 3PL løsning/leverandør som kan levere godt på den logistikk strategien som vil gjelde for oss i de nærmeste årene.

Torgeir Gulbrandsen

Administrerende direktør, Eurosko