Euro Sko er Nordens største skokjede med over 355 butikker hvorav 277 i Norge. Kjeden ble etablert i 1983 og eies og driftes av selvstendige skoforhandlere. Hovedkontoret er i Moss.

Med de endringene som skjer innen varehandel er det viktig for oss å ha de beste logistikkløsningene og avtalene for å være ledende innen vår bransje forteller Torgeir Gulbrandsen.

For å sørge for dette har Euro Sko god erfaring med bruk av ekstern og nøytral kompetanse når vi skal foreta en gjennomgang.

Valget falt på Opti Log fordi vi kjente deres spisskompetanse og lange erfaring fra tidligere.

Resultatet er imponerende, og prosessen har vært drevet godt og tydelig. Vi hadde også ønske om kompetanseoverføring fra prosessen og dialogen og kjemien med Opti Log og deres ansatte har vært meget god. Deres dype innsikt i markedet og fokus på optimaliseringsprosesser der det er mulig har gitt oss en ny transportløsning vi har stor tro på og hvor våre ønsker og behov har blitt hørt.

Torgeir Gulbrandsen

Administrerende direktør, Eurosko