Enor er hovedkontoret i Culinakjeden som er en av Norges ledende leverandører av utstyr til det profesjonelle storkjøkken. Over 7 000 produkter er lagerført på sentrallageret på Vøyenenga i Bærum og distribusjonen foregår herfra.

Vi ønsket å få gjennomgått og reforhandlet alle våre transportavtaler på inn og utgående transport for å sikre oss at vi har de beste løsningene og konkurransedyktige avtaler for fremtiden. Fra tidligere visste vi hvor ressurskrevende dette er og hvor vanskelig det er å gjøre gode sammenlikninger så vi ønsket å sette bort denne jobben til en profesjonell og nøytral aktør. Samtidig ønsket vi en partner som følger opp og kvalitetssikrer kostnadene og sørger for at vi til enhver tid har de best mulige løsningene.

Vi kjente menneskene i Opti Log fra tidligere og valgte de på bakgrunn av deres lange erfaring og dype innsikt i markedet.

Prosessen gikk smertefritt med lite ressursbruk fra vår side og beslutningen endte med en kombinasjon av nye avtaler med eksisterende transportører, men også nye transportører.

Resultatet har overgått våre forventninger og vi kan trygt anbefale Opti Log.

Arnt Kortgaard

Administrerende direktør, Enor i Culina-kjeden