Nordpeis er Norges største leverandør av peiser og har en betydelig markedsandel innen ovner og piper. 

Nordpeis vokser kraftig og har doblet omsetningen de siste årene. Med en slik vekst er vi helt avhengig av å ha en logistikk som fungerer i takt med veksten. Vi innså for mange år siden at vi trengte ekspertkompetanse for å vurdere hvordan vi kunne ha de beste logistikkløsningene og avtalene for å være ledende innen vår bransje forteller logistikk- og Itsjef Øyvind Johnsen og adm.dir. Stian Varre.

For å sørge for dette leide vi inn en nøytral rådgiver med spisskompetanse på dette området som har bistått og fulgt oss tett siden den gangen. Valget falt den gangen på at vi satte bort vårt eget lager til en 3PL aktør i Drammen. Men når denne 5 års avtaleperioden gikk mot slutten innså vi at vårt behov og kravene fra våre kunder hadde endret seg betydelig. Via Opti Logs rådgiver gikk vi derfor igjen ut i markedet for å vurdere ulike lokasjoner og 3PL løsninger som var mer tilpasset vår fremtidige situasjon. Her endte det med en ny 3PL løsning på Vestby, noe som fungerer veldig bra.

Prosessen med å benytte Opti Log har fungert meget godt og gjorde at vi kunne frigjøre egne ressurser og fokusere på vår kjernevirksomhet. Opti Logs dype innsikt i dette komplekse markedet, sammen med fokus på vårt behov og på optimaliseringsprosesser der det er mulig, gjør at vi absolutt kan anbefale andre som står i samme situasjon å benytte seg av deres spisskompetanse.

Øyvind Johnsen

Logistikk- og Itsjef