«Haugen-gruppen är ett av Skandinaviens starkaste dagligvarubolag som marknadsför och säljer egna och internationellt välkända och starka varumärken»

Med en hektisk vardag där transporterna utgör en stor del av logistikkostnaderna önskade vi att finna en partner som har rätt kompetens och fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris.

Vi hade behov av en neutral specialist som gjorde att vi kunde frigöra resurser och hjälpa oss med komplexa transportupphandlingar. Vi önskade samtidigt en samarbetspartner och logistikutvecklare igenom hela kontraktstiden för att säkra upp att vi har en optimal logistik i takt med våra ändrade behov.

Efter första mötet med Opti Log förstod vi att de hade kompetensen, erfarenheten och nätverket vi sökte och ville vara en bra match för våra behov.

Vår erfarenhet så långt är mycket bra. De nya transportlösningarna har gett stora kostnadsreduktioner, men också flexibilitet och miljöbesparingar. Vi har nu fått båda intermodala och kort-sjö lösningar som ankommer Norrköpings hamn nära vårt lager i tillägg till våra biltransporter. Vi har fått en bra partner som följer upp med kostnadskontroll och rådgivning så vi kan förbättra vår logistik i takt med vår växt.

Anna Palmerius

Head of Supply Chain Sweden, Haugen-Gruppen