TINE er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 10 120 melkebønder og er organisert som et samvirke.

TINE ønsket å gjennomføre en tilbudskonkurranse for vår Mellomtransport av ferdigvarer i Sør- og Midt-Norge, et volum på 450.000 tonn.

Vi hadde begrenset med interne ressurser tilgjengelig og kontaktet Opti Log i tillegg til de store konsulenthusene TINE har rammeavtaler med. Etter en evalueringsprosess ble Opti Log valgt pga. at sin spisskompetanse på fagfeltet og at de kunne stille med ressurser som har lang erfaring fra transportinnkjøp.

Samarbeidet med Opti Log har fungert veldig bra. De har arbeidet strukturert og systematisk sammen med vår prosjektgruppe. Målsettingen i prosjektet ble nådd innen tidsfristen, og våre ønsker og strenge krav til kvalitet og miljøhensyn er ivaretatt.

Skulle vi gjort denne prosessen helt på egen hånd, måtte vi ha lagt inn betydelig merarbeid og prosjektet ville tatt adskillig mer tid.

Resultatet ble at vi sparte både tid og penger, vi kan anbefale Opti Log.

Johan Lanestrand

Transportsjef Mellomtransport