«Polaris Distribusjon Midt-Norge AS er et distribusjonsselskap i Polaris Media ASA som er en del av det det nasjonale nettverket helthjem.»

Vi har hatt en kraftig vekst i distribusjon av pakker de siste årene, noe vi beregner vil tilta de neste årene. Dette stiller vår organisasjon overfor store utfordringer, ikke minst med hensyn til maksimal utnyttelse av våre lokaliteter, og effektive håndteringsprosesser gjennom hele logistikk kjeden sier økonomisjef og leder for forretningsutvikling i PDMN Gine Mari Fallan og legger til:

Vi definerte derfor et prosjekt hvor vi ønsket å designe og innrede vårt nåværende HUB/Terminalområde så effektivt som mulig for størst mulig håndteringskapasitet sett i forhold til nåværende og forventede fremtidige pakkevolumer. I tillegg ønsket vi å definere når kapasiteten eventuelt «sprenges» i forhold til vekstprognosene slik at vi kunne planlegge eventuell flytting inn i nye lokaler i god tid og hva slags design og kapasiteter vi da må ha.

Da arbeidspresset på vår organisasjon allerede er høyt i forbindelse med veksten bestemte vi oss for å søke bistand hos en frittstående nøytral rådgiver og vårt valg falt på Opti Log AS.

Vi hadde et meget godt samarbeide gjennom prosjektet, som også ble gjennomført innenfor avtalt tidsramme og budsjett, og som har gitt oss god innsikt for videre planlegging fremover.

Gine Fallan

Økonomisjef og leder for forretningsutvikling, Polaris Distribusjon Midt-Norge AS