Om oss

Markedet og supply chain er i forandring. Hold konkurransekraften oppe.

Opti Log AS

Opti Log er et nøytralt rådgivningsselskap som bistår med optimalisering innen transport og logistikk. Vi har et enkelt konsept. Vi skaper verdi og økt lønnsomhet for våre kunder, gir bedre kontroll og frigjør ressurser. Våre prosjekter gir veldig høy ROI og vår betaling er normalt sett en liten andel av resultatøkningen vi skaper.

Vårt konsept krever ingen investeringer i IT prosjekter eller andre komplekse vurderinger. Vi tar jobben og har ressursene som kreves slik at kundene blir frigitt tid til sin kjernevirksomhet.

Profesjonelle ledere leter alltid etter prosjekter som kan gi best mulig ROI og samtidig belaste organisasjonen minst mulig. Vi vil påstå at vi antagelig kan bidra med et eller flere prosjekter som kan gi den beste ROI’en.

Vi har fornøyde kunder som har fått veldig gode besparelser, og smarte og konkurransedyktige logistikkløsninger. Kundene slipper å bruke tid og ressurser på det som ikke er kjernekompetanse, og velger selv hvor mye de ønsker å involveres i prosessen. Resultatet blir uansett basert på kundens krav til løsninger og vi bistår med implementering, og sørger for at kvalitet og kostnader blir som avtalt i hele avtaleperioden.

Vårt team består av senior rådgivere i Norge og Sverige med omfattende erfaring fra logistikkbransjen, som medfører bred kjennskap til ulike transport og logistikkløsninger i Norden og internasjonalt. Dette gjør at vi raskt kan sette oss inn i kundens situasjon og bistå i optimaliseringsarbeid.

Daglig leder Trond Iversen har over 30 års erfaring fra både kunde og leverandørsiden og i ledelsen hos ledende nasjonale og internasjonale transportører. Han var pionér og så tidlig at kundene trengte en uavhengig rådgiver innen transportvurderinger. Dette førte til at han ledet og bygget opp et selskap som gikk i bresjen for dette fagfeltet i 10 år (Artikkel hos mtlogistikk.no).

Etter hvert ble fristelsen for stor til å starte opp igjen og han solgte seg ut og etablerte Opti Log.

I Opti Log tar vi med oss alle erfaringene som er gjort og skreddersyr mer hva kundene vil ha av løsninger siden ingen kunde er lik. Ambisjonen er å bygge et selskap som skal være blant de ledende i Norden og være kundenes naturlige førstevalg innen logistikkrådgivning.

Dette betyr at vi også samarbeider med ulike fagspesialister innen supply chain for å kunne tilby kundene det ypperste av løsninger.

Vi bistår med vår spisskompetanse, systemer og kapasitet der kunden har behov så kunden kan spare tid og ressurser.

Vi ønsker å være din personlige positive rådgiver som alltid stiller opp, er rask på «puchen» og finner gode, miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Trond Iversen, Daglig leder

Våre tjenester

Analyse av logistikkjeden

Vi leter etter muligheter for vesentlig besparelser i eksisterende avtaler.

Optimalisering av logistikkjeden

Vi reforhandler og tilrettelegger for en bedre utnyttelse av ressurser.

Logistikkrådgivning

Kompetanse og erfaring som tar din logistikk til et nytt nivå.