TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell og finnes på over 120 steder i Norden – og med 46 butikker i hele Norge.  Hovedkontoret til TOOLS AS ligger like utenfor Oslo.

Som leverandør av kvalitetsvarer, er logistikkfunksjonen vår forlengede arm ut til markedet.

Vår tidligere logistikkmodell, der hver butikk fungerte som et satelittlager, var ressurskrevende og lite egnet for fremtidig konkurransesituasjon. Vi besluttet derfor å sentralisere lagerdriften og strømlinje vareflyten. Samtidig ble det besluttet å slå Tools sammen med Swedol/Univern. Dette medførte betydelig med arbeidsoppgaver og mange muligheter. Vi innså derfor at vi måtte ha hjelp for å få gjennomført endringene så raskt som mulig og få ut best mulig effekter.

Opti Log har blitt vår partner og bistått oss i konkurranseutsetting av hele vår transportløsning som også nødvendigvis måtte endres betydelig. Uten deres hjelp og innsikt i transportmarkedet hadde det vært umulig å få til så mye på så kort tid.

Dette har også medført betydelig bedret lønnsomhet og bedre kontroll. I tillegg har de blitt vår samarbeidspartner som frigjør oss for ressurser og sørger for at endringene blir som planlagt og at ytterligere optimalisering gjennomføres der det er mulig.

Hele denne omleggingen fant sted midt under Corona pandemien, og bistanden fra Opti Log har vært fremragende. Prosessen gikk over all forventing, og vi er meget fornøyd med samarbeidet med Opti Log.

Stig Gustavsen

Logistikkdirektør, Tools