Antalis er en ledende leverandør innenfor områdende grafisk- og visuell kommunikasjon, kontorpapir, emballasje og tilbehør. Antalis er en del av et internasjonalt konsern med en omsetning på ca. 30 mrd. NOK.

I en bransje i betydelig endring er vi avhengige av å ha optimale, kostnadseffektive og bærekraftige logistikkløsninger for å tilfredsstille våre krevende interne ambisjoner og for igjen kunne tilby våre kunder en best mulig service. Med god erfaring fra tidligere ekstern støtte kontaktet vi først Opti Log for å få gjennomgått og konkurranseutsatt vår 3PL løsning i Norge siden slike prosesser er omfattende, tidkrevende og krever gode og riktige arbeidsmodeller.

Lager/3PL

Opti Logs kompetanse, innsikt og lange erfaring på lager og 3PL gjør at vi frigjør ressurser og kan konsentrere oss om vår kjernevirksomhet samtidig som vi blir involvert når vi trenger det i prosessen. Resultatet av deres grundige analyser og forhandlinger medførte at vi besluttet å flytte vårt 3PL lager til en moderne virksomhet på Vestby som passer optimalt inn med vår løsning med nattlig påfylling og crossdocking av leveranser fra vårt sentrallager i Sverige.

Transport

I neste omgang ble det naturlig å få gjennomgått alle våre transportavtaler da dette også utgjør betydelige kostnader og vår leveringsservice er forretningskritisk for vår virksomhet. Også her har Opti Log gjort en veldig god jobb med vårt komplekse behov i et marked i betydelig forandring. Alle våre krav og ønsker ble hensyntatt og miljø og bærekraft ble vektet inn som viktig i transportløsningen. Løsningene som ble valgt innebærer både kostnadsreduksjoner og elektrisk og utslippsfri distribusjon i Stor Oslo.
Det som også er viktig for Antalis er at Opti Log blir en partner som sørger for at kvalitet og kostnader blir som avtalt i hele avtaleperioden og er en tilgjengelig rådgiver og ressurs.

Resultatet har overgått våre forventninger og vi kan trygt anbefale Opti Log.

Christopher Ax

Logistikkdirektør, Antalis