Ekornes er Nordens største møbelprodusent, med hovedkontor i Sykkylven på vestkysten av Norge. Vi utvikler og produserer møbler som markedsføres under varemerkene Stressless®, Svane® og IMG. Stressless® er en av verdens mest kjente merkevarer innen møbelbransjen, mens merkevarene Ekornes® og Svane® er de mest kjente i Norge.

Med over 4 milliarder i omsetning og et betydelig transportbehov er Ekornes opptatt av å finn gode og bærekraftige løsninger på sin globale logistikk. I dagens markedssituasjon er dette en krevende oppgave som tar mye tid og ressurser. For å få innspill og ekstern nøytral bistand til prosessen valgte Ekornes denne gangen å inngå en avtale med Opti Log.

Prosjektet omfattet distribusjon fra produksjon i Litauen til Ekornes sine kunder i Norge.

Prosessen forløp profesjonelt og effektivt med god dialog med Ekornes om dagens utfordringer og Ekornes sine ønsker om en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning. Digitale løsninger, stabile fremføringstider og merkantil oppfølging var også viktige kriterier i prosjektet.

Med Opti Logs spisskompetanse om markedet og ulike løsninger medførte dette til en betydelig optimalisert og kostnadseffektiv løsning, samt at alle andre ønskede kriteriene for prosjektet også ble oppfylt.

Deres profesjonalitet i å utføre transportforhandlinger sørget for et effektivt prosjekt hvor Ekornes også ble skjermet for egen ressursbruk i så stor grad man selv ønsket.
Vi er godt fornøyde med samarbeidet og kan absolutt anbefale Opti Log.

Jan Robert Lyngvær

Logistikkdirektør, Ekornes