Etter ti suksessfulle år som leder av Norwegian Logistics etablerte Trond Iversen i 2018 sitt eget rådgivingsselskap Opti Log AS. Culinakjeden, en av landets ledende leverandører til storkjøkken, var en av de første kundene som fikk bistand til å optimalisere transportene sine og etter at selskapet nå også har begynt å satse på privatmarkedet er Iversen klar til å gi ytterligere råd hvis det blir behov for det.

Trond Iversen (t.v.), har fått en flying start med Opti Log AS. Her sammen med Jonas Kortgaard, IT/Kvalitet og logistikksjef i Enor AS. Foto: Henning Ivarson

Trond Iversen har svært lang fartstid i transportbransjen. Etter elleve år i Tollpost-Globe og deretter ni år i TNT ble han i 2002 leid inn som forretningsutvikler for transport i daværende BGG Business Generator Group. I 2007 ble han ansatt som daglig leder og startet en snuoperasjon som blant annet medførte at selskapet rendyrket seg på transport og skiftet navn til Norwegian Logistics. Selv om selskapet ti år senere gikk bedre enn noensinne og nærmet seg 100 millioner i konsernomsetning ønsket likevel en ny eier og styreleder å dreie selskapet i en helt annen retning og ba Iversen om å finne noe annet å gjøre.

Gammel gaselle løper igjen

Vi skal ikke dvele noe rundt hvordan det senere har gått med Norwegian Logistics, ei heller hvilket liv Iversen kunne ha hatt etter at han ble kjøpt ut av det tidligere selskapet. 60-åringen hadde imidlertid hatt det alt for morsomt på jobb til i det hele tatt å vurdere en fremtid som tidligpensjonist. Dermed så Opti Log AS dagens lys.

Trond ble ikke pålagt noen karantene, men han tok heller ikke med seg noen av de tidligere kundene. Det var det ikke noe behov for – med sitt store nettverk og godt innarbeidede navn var det lett å få tillit hos nye.

Virksomheten ble raskt utvidet med tre gamle kollegaer fra Norwegian Logistics som hadde gått lei og i stedet valgte å følge sin tidligere sjef: Tor Watne og Bent Torgersen jobber med norske kunder mens Finn Larsen tar seg av selskapets svenske ut fra Örebro.

Virksomheten har fått en såpass flying start at Trond både har svært lyst til og har en ambisjon om at også Opti Log kan bli en gaselle slik han tidligere oppnådde med Norwegian Logistics. Det krever blant annet at omsetningen dobles i løpet av fire år, men etter at den økte fra 2,8 millioner i 2019 som var det første fulle virksomhetsåret til 5,3 millioner i fjor er den delen av gasellekriteriene til DN så godt som oppnådd allerede.

Optimaliserer hele forsyningskjeden

Trond forteller at konseptet til Opti Log er temmelig likt det han bygget opp hos sin tidligere arbeidsgiver: et nøytralt rådgivningsselskap som bistår med optimalisering innen transport og logistikk. Målet er verdiskapning og økt lønnsomhet, i tillegg til at kundene får bedre kontroll og kan frigjøre ressurser.

Selv om 70 til 80 prosent av oppdragene er innenfor transportoptimalisering var Trond likevel bevisst på at han ville satse bredere og jobbe med hele verdikjeden til kundene. På dette området har selskapet betydelig kompetanse gjennom Tor Watne som blant annet var med å bygge opp 3PL-satsingen i Bring.

– Som regel starter vi med å gjøre en foranalyse for å kartlegge hvordan logistikken til kunden ser ut. Etter å ha analysert både innkjøp, lager og transport bruker vi vår egen erfaring og benchmark til å komme med råd om hva som er smart å gjøre for at kunden skal oppnå gevinster, forteller Trond.

Han legger til at kundene gjerne vil hente ut de største gevinstene så raskt som mulig og da blir det ofte å starte med å se på innenlandsk transport hvor de fleste har de høyeste kostnadene.

– Etter det ser vi kanskje på importen. Som regel er det innkjøperen som bestemmer om de kjøper inn ex works, fritt levert eller en av gradene i mellom. Svært mye handler om de har en supply chain-strategi, men de fleste har ikke det. Vi erfarer svært ofte at de som sitter i ledelsen har bakgrunn fra salg eller økonomi og har ikke peiling på logistikk. Mange lagersjefer er blitt logistikksjef fordi det har vært en naturlig utvikling, men utfører jobben slik selskapet alltid har gjort det. Når vi kommer inn er vi derfor ofte en sparringspartner både med ledelsen og de på logistikk og bidrar til at de kan se på prosessene sine med nye øyne, sier Trond.

Økt kompetanse, men mange har ikke tid

I løpet av de av de siste 30 årene har universiteter og høyskoler utdannet svært mange topp skolerte logistikere. – Har du ikke merket noe til kompetansehevingen?, spør vi.

– Jo da, den merker vi og trenden nå er at mange går fra å være logistikksjef til å bli supply chain-sjef som jo egentlig betyr at de skal se mer på hele verdikjeden. En annen trend er at logistikkansvarlig tidligere gjerne rapporterte til økonomisjef, men nå opplever vi stadig oftere at de er flyttet opp i ledergruppen. Det er helt klart et sunnere tegn, sier Trond.

– Men er virksomheter som for eksempel har en supply chain-direktør potensielle kunder for deg?

– Absolutt. Vi fikk nylig TINE som kunde og de stod ikke på min liste for jeg tenkte som så at dette kan de selv. Men de hadde ikke tilstrekkelig med egne ressurser til å drive prosessene og ville ha gjennomført noe raskt, sier Trond som forteller at dette både er et svært spennende oppdrag og ikke minst det største de noen gang har fått.

Felleskjøpet er en annen svært stor virksomhet som ikke rakk å gjøre alt i egen regi og som kanskje heller ikke hadde tilstrekkelig spisskompetanse til å grave seg dypt nok ned i utfordringene.

– Fordelene for kundene våre er at de slipper å betale oss timer, men som regel bare en liten andel av de økonomiske gevinstene vi oppnår for dem. Og får vi ikke til noe, ja så betaler de heller ingenting, sier Trond.

– Hender det at også dere må kjøpe konsulenttjenester?

– Ja, det kan være aktuelt for oss å leie inn tjenester i enkelte prosjekter, hvis det for eksempel krever et dypdykk i fortolling eller noe annet vi selv ikke har spisskompetansen på, sier Trond, som poengterer at de legger stort vekt på å fremstå som helt nøytrale og at de derfor ikke har inngått noen faste avtaler om slikt.

– Vi er helt avhengig av det Opti Log bistår med. Trond og teamet hans har solid kompetanse på dette området og arbeidet deres har både vært viktig og besparende for oss i mange år, og spesielt i den svært tøffe perioden vi står midt oppe i nå, sier Jonas Kortgaard (t.v.). Foto: Henning Ivarson

Reforhandlet transportavtalene til Culina

Enor AS var en av de første kundene Trond fikk etter at han startet opp for seg selv. Dette selskapet er hovedkontoret til Culinakjeden som er en av Norges ledende leverandører av utstyr til profesjonelle storkjøkken. Sentrallageret deres på Vøyenenga i Bærum rommer over 7.000 ulike produkter som blir distribuert til mottakere over hele landet.

For et par år siden ønsket Enor å få gjennomgått og reforhandlet alle sine transportavtaler på både inn- og utgående transporter og få en partner som i etterkant kunne følge opp disse slik at selskapet til enhver tid hadde de beste avtalene. Enor innså at de ikke hverken hadde tid eller tilstrekkelig kompetanse til å gjøre det selv.

– Nei, dette er ikke vår hovedgreie, så vi er helt avhengig av det Opti Log bistår med. Trond og teamet hans har solid kompetanse på dette området og arbeidet deres har både vært viktig og besparende for oss i mange år, og spesielt i den svært tøffe perioden vi står midt oppe i nå, sier Jonas Kortgaard, IT/Kvalitet og logistikksjef i Enor AS.

Satser også på privatmarkedet

Jonas sikter selvfølgelig til koronautbruddet og nedstengningen av samfunnet. Det har resultert i at leveransene deres til store kundegrupper som restauranter og hoteller nesten har stoppet helt opp.

– Store deler av markedet er ikke der lenger, men heldigvis har vi også avtaler innenfor offentlig sektor, og vi leverer fortsatt til blant annet sykehjem og kantiner, sier Jonas, som legger til at han aldri har vært borte i en tilsvarende situasjon. Selskapet har hatt sine perioder med permittering, men siden juni fjor har alle vært tilbake i jobb.

For å kompensere svikten i horecamarkedet har også Culina nå kastet seg på netthandelsbølgen som er rettet mot privatmarkedet.

– Produktene våre kan like gjerne benyttes av privatpersoner som av profesjonelle og det er klart at vi i koronaperioden forsøker å grave etter ekstra omsetning der det er mulig, sier Jonas, som samtidig presiserer at det er B2B som både er og vil være hovedsatsingen.

Han legger til at Culina allerede i flere år har hatt en butikk i Torggata i Oslo som privatpersoner kan handle i. De har også hatt noe privatkjøp på nett, men det var en løsning som krevde at kundene forhåndsregistrerte seg. Nå er en betalingsløsninger kommet på plass på privat.culina.no der man velge i et stort sortiment av blant annet glass, porselen, bestikk og kjøkkenutstyr fra en rekke anerkjente produsenter.

Bruker eksisterende transportavtaler

Jonas forteller at de startet opp med B2C-løsningen på nett i januar.

– Det viktigste da var å sikre at infrastrukturen fungerte, men alt lå på plass fra før av og vi bruker de samme prosedyrene. Driften går derfor sin vante gang og forskjellen er bare at vi har fått en ny ordretype som vi håndterer på en måte som privatmarkedet krever.

– Har du fått hjelp av Opti Log med B2C-satsingen?

– Ikke annet at vi har diskutert det med Trond og hans kollegaer i møtene våre. Nå i starten er det såpass små volumer at det glir inn i de eksisterende transportavtalene. Så får heller vi se på sikt, sier Jonas.
Tidligere hadde Culina egne distribusjonsbiler, men disse ble kuttet ut da Opti Log hadde siste runde med dem. I stedet forhandlet de frem en løsning for dagdistribusjon for Stor-Oslo som PostNord vant i konkurranse med flere andre.

– Vi kunne selvfølgelig ha valgt dem til B2C-satsingen vår, men for oss var det viktig å komme i gang uten ressurskrevende endringer. Vi valgte derfor å bruke Bring som vi hadde en avtale med fra før på post og småpakker og våre B2C-sendinger går lett inn med det øvrige B2B-godset, sier Jonas. Han legger til at de har avtale med Schenker på hoveddistribusjon, men som kjent har jo ikke de noen hjemløsninger til privatpersoner.

Lageret til Culina på Vøyenenga er på rundt 7.000 kvadratmeter. Begge foto: Culina

Håndtert veksten med effektivisering

Flere av våre lesere vil huske at Culina var den første kunden til den danske wms-leverandøren Apport da de gikk inn på det norske markedet for drøyt ti år siden.
– Apport et veldig fleksibelt wms som fungerer greit, sier Jonas. – Men man er avhengig av å ha en god strategi på hvordan man ønsker å jobbe på lageret, så sørger Apport for at det gjennomføres på en trygg måte.
>Systemet har spilt en viktig rolle gjennom den gode veksten selskapet har hatt de senere årene. Men for to år siden så de seg nødt til å utvide lageret med 1.200 kvadratmeter til i alt rundt 7.000. Veksten som har vært etter det har de tatt gjennom effektivisering av driften. Det gjelder særlig plukket, hvor de både har brukt mye tid på å maksimere plukkrutene og ved at de benytter en plukktruck med plass til mer enn 30 relativt store kartonger i et stativ som legger til rette for et effektivt batchplukk. Selskapet har også lenge disponert tre semiautomatiske heisautomater.

Heisautomatene var i drift allerede for ti år siden da dette bildet ble tatt i forbindelse med en artikkel om Apport wms. Arkivfoto: Trond Schieldrop

– Vurderer dere å øke automatiseringsgraden når markedet normaliserer seg?

– Vi har hatt business-caser på det, men har foreløpig slått fra oss en AutoStore eller andre automatiserte plukkløsninger. I første omgang skal vi se på andre områder som integrasjoner og mer frontend-utvikling. Deretter er det interne prosedyrer og ressurser vi må se på, sier Jonas Kortgaard avslutningsvis.

 

Les hele artikkelen på tungt.no