– Tools er inne i en ny logistikkverden takket være rådgivningsselskapet Opti Log.

Tools har satt bort transportforhandlingene til Opti Log, et rådgivningsselskap i sterk vekst, og som bistår med å optimalisere transport- og logistikkløsningene for varehandel- og industribedrifter.

Både Tools logistikkdirektør Stig Gustavsen og daglig leder Trond Iversen i Opti Log har store forventninger til prosjektsamarbeidet.

– Som leverandør av kvalitetsvarer, er logistikkfunksjonen vår forlengede arm ut til markedet. Vår tidligere logistikkmodell, hvor hver butikk fungerte som et satellitt-lager, var ressurskrevende og lite egnet for fremtidig konkurransesituasjon, forteller Tools logistikkdirektør.

Sentraliserte lagerdriften

– Vi besluttet derfor å sentralisere lagerdriften og strømlinje vareflyten. Samtidig ble det besluttet å slå Tools sammen med Swedol/Univern. Dette medførte betydelige arbeidsoppgaver, men også mange muligheter. Vi innså derfor at vi måtte ha hjelp for å få gjennomført endringene så raskt som mulig for å få ut best mulig effekter, sier Gustavsen.

Tools er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell og finnes på over 120 steder i Norden, og med 46 butikker i hele Norge.

Han legger heller ikke skjul på at Tools trenger de beste logistikkløsningene for å være ledende innen bransjen i fremtiden.

Tools som tidligere brukte over 200 store og små transportselskaper over hele landet trengte en nøytral spesialist med erfaring og innsikt i transportmarkedet for å finne en mer rasjonell løsning.

Valget falt på Opti Log som er spesialister på dette fagfeltet.

– De har bistått oss i analyser og nøye gjennomgang av krav og ønsker, samt konkurranseutsetting av en helt ny transportløsning. Uten Opti Logs hjelp og innsikt i transportmarkedet hadde det vært umulig å få til så mye på så kort tid, sier Tools logistikkdirektør Stig Gustavsen.

Han fremhever også at samarbeidet har gitt både økt lønnsomhet og bedre kontroll, og ikke minst frigjort ressurser til andre viktige formål.

Bygde nytt selskap

Trond Iversen startet byggingen av nytt rådgivningsselskap for to år siden. I dag er Opti Log i sterk utvikling.

Transport- og logistikkgründeren har over 30 års erfaring med å bistå kunder med kostnadseffektive logistikkløsninger.

Hans ambisjon i dag er å videreutvikle sitt rådgivningsselskap for Norden sammen med ulike samarbeidspartnere, slik at Opti Log gjennom strategiske samarbeidsavtaler til enhver tid kan bistå kunder med spisskompetanse på ulike områder innen hele logistikk-kjeden.

– Det skjer jo enormt mye innen Supply Chain for tiden og det gjør det ikke enkelt for kunder som har dagene mer enn fylt opp med gjøremål innen sin bedrift, og samtidig klare å følge med på hva som kan være den smarteste transport- eller lagerløsningen for deres behov, sier Iversen.

Ifølge Iversen setter stadig flere bedrifter ut tjenester som ikke er kjernekompetanse for å sikre optimale løsninger med minst mulig ressursbruk internt, noe som gir overraskende gode resultater.

– Økende netthandel krever ulike løsninger for de forskjellige deler av verdikjeden for å være konkurransedyktig. De nye kundene er krevende. Nettverk, ulike samarbeidsformer i verdikjeden, ny teknologi og nye måter å jobbe på vil forme den nye fremtiden, ifølge Iversen.

Han mener at Opti Log vil utgjøre en forskjell i dette markedet og tilføre merverdi for alle parter.

– Merverdi for alle

– Dette skjer gjennom å jobbe smartere og tettere i samarbeidet mellom kundene og logistikkaktørene. Det er ofte enkle grep som gir store gevinster og god kapasitetsutnyttelse, noe alle tjener på. Til og med miljøet vinner på dette i det lange løp, sier Trond Iversen.

I Opti Log-teamet har Iversen med seg tre personer, blant andre logistikkrådgiver Bent Torgersen med solid bransjeerfaring fra en rekke spedisjons-, logistikk- og transportselskaper.

Det være seg selskap som Norwegian Logistics AS, Searunner Shipping AS, Posten Norge/Bring Logistics og HSD Transport AS.

 

Artikkelen er publisert på mtlogistikk.no