Monica Vignsnes Lie og RAJA fikk god hjelp av Opti Log ved Bent Torgersen (til venstre) og Trond Iversen da de skule sikre seg nye, gode fraktavtaler.

Å sammenligne ulike fraktavtaler som et selskap blir tilbudt, er en svært krevende øvelse. RAJA fikk hjelp fra Opti Log og fikk optimalisert både egen logistikk og sine fraktbetingelser.

RAJA er størst i Europa innen emballasje og er en stor leverandør i Norge. Det genererer naturlig nok mye transport. RAJA sender cirka 50.000 kolli årlig til over 7000 kunder i hele Norge, daglig går det ut mellom to og fire fulle lastebiler fra RAJA til kunder over hele landet, og logistikk-kostnadene er en stor del av kostnadsbildet i regnskapet.

– Frakt er en viktig del av vår virksomhet, og vi har et konstant fokus på optimalisering av kostnader, service og rask levering til våre kunder, sier daglig leder Monica Vigsnes Lie.

Dermed er viktigheten av gode transportavtaler enorm. RAJA erkjente imidlertid at de ikke satt med god nok kompetanse i egen bedrift til å gjennomføre en god konkurranseutsetting av fraktavtalene.

Vanskelig å sammenligne tilbud

Vigsnes Lie forteller at de ulike transportleverandørene priser på veldig ulike måter, noe som gjør at tilbud ikke uten videre kan sammenlignes direkte.

– Ulike fraktberegningsregler, forskjellige soner og vektbrekk, drivstoff-, energi- og en mengde andre tillegg utgjør en jungel for den som ikke har den rette innsikten og analyseverktøyet til å få gjort korrekte sammenligninger. Det å få satt dette totale kostnadsbildet opp mot de ulike servicene som transportørene tilbyr er en krevende øvelse vi måtte ha hjelp til, sier Vigsnes Lie.

Fikk rådgiver

Dermed ble rådgivningsselskapet Opti Log en viktig samarbeidspartner for å bistå i prosessen. De gjennomførte en grundig gjennomgang av avtaletilbudene, og bisto i videre kontraktsforhandlinger og kom med gode råd om hva RAJA selv kunne gjøre med sine prosesser for å optimalisere flyten.

– Det var også rutiner hos oss som vi måtte forbedre for å optimalisere flyten. Vi har endret helt konkrete rutiner, både i bakenforliggende systemer og hvordan vi sender varene etter råd fra Opti Log og transportør, forteller Vigsnes Lie.

Prosessen endte med bytte av transportleverandør til PostNord, og ifølge Vignes Lie er det slett ikke sikkert de ville endt med det tilbudet og så gode betingelser om det ikke ble gjennomført en profesjonell analyse med alle krav og forventninger og et godt datagrunnlag i forkant.

– Vi har nå et svært godt, nært og utviklende samarbeid med PostNord og Opti Log, sier Vigsnes Lie.

– En jungel

Daglig leder i Opti Log, Trond Iversen, forteller at fraktavtaler gjerne består av en jungel av tillegg og gebyrer, hvor mange stadig endres. Det gjør det vanskelig å få oversikt over hva avtalene innebærer og hvilke betingelser man bør få ned på papiret.

– Det er mange gebyrer, tillegg og endringer som spesielt nå etter pandemien kommer hyppigere og hyppigere, sier Iversen.

Han trekker frem drivstofftillegg som ett eksempel, som mange transportleverandører nå justerer ukentlig. I tillegg bruker transportørene gjerne ulike indekser, som ikke alltid er offentlig tilgjengelige, som bakgrunn for sine justeringer.

– I tillegg har du kompliserte vekt- og volum-beregninger som gjør at dette er vanskelig for mange kunder, sier Iversen.

Les hele artikkelen på mtlogistikk.no